Cao Thanh Lan

musician/composer/performer/sound explorer

Lan (first name) was born 1987 in Hanoi, Vietnam. She works in the fields of contemporary instrumental and electronic music, sound art and music theatre. She is the scholarship holder of Startstipendium 2018 from the Austrian Federal Chancellery. She was trained as a classical contemporary music pianist in Köln (with Pierre-Laurent Aimard) and Brussels, but recently she has focused mostly on her own compositions and sound installations, experimenting with modular synthesizers, prepared marxophone/zither, self-built electronics and various objects, etc.

Active as a sound artist, improviser, composer in Berlin, Vienna and Hanoi in many different projects, notably the composer-performer Duo Siedl/Cao, she has been touring and giving workshops for contemporary music and improvisation in Europe, Japan, Brasil, China, Taiwan, Argentina, Uruguay, Chile, Australia, Iran, Indonesia and Vietnam. Her works have been released on labels Moloko Plus, Impakt, Flaming Pines, Off Record, Acefalo Records and Syrphe. She has performed at Ars Electronica Linz, Emittermicro Berlin, Flux Festival Berlin, Brechtfestival Augsburg, FIME festival for experimental music in Sao Paulo Brazil, Hanoi New Music Festival, Strom Festival Cologne, Festival Frischzelle Cologne, PhonoFemme Vienna, Sonic Territories Vienna etc.

As a guest pianist/performer of Kammerensemble Neue Musik Berlin (KNM Ensemble), she has performed at Ultraschall Festival Berlin, Musica Electronica Nova Wroclaw, Poesiefestival Berlin, etc. She has earned a wide range of solo and ensemble experience in contemporary music festivals namely Darmstadt Festival for new music, Festival Ircam Paris@Manifest and in festival academies Klangspuren – Ensemble Modern Frankfurt, Impuls Festival – Ensemble Klangforum Vienna, etc.

***

1987 in Hanoi geboren, Lan (Vorname) ist in den Bereichen zeitgenössische instrumentale und elektronische Musik, Klangkunst und Musiktheater tätig. Sie wurde in Köln (bei Pierre-Laurent Aimard) und Brüssel als Pianistin für klassische zeitgenössische Musik ausgebildet. In letzter Zeit konzentrierte sie sich hauptsächlich auf ihre eigenen Kompositionen und Klanginstallationen, experimentierte mit modularen Synthesizern, präpariertem Marxophon, verstärkten Objekten und selbstgebauter Elektronik. Sie ist Stipendiatin des Österreichischen Startstipendium 2018 von Bundeskanzleramt.

Lan ist aktiv als Klangkünstlerin und Komponistin in zahlreichen Projekten in Wien, Berlin und Hanoi – besonders mit dem Composer-Performer Duo Siedl/Cao ist sie viel auf Tournee und hält Workshops für zeitgenössische Musik und Improvisation in Europa, Australien, Iran, Japan, China, Taiwan, Vietnam, Brasilien, Argentinien, Uruguay, Chile und Indonesien. Duo Siedl/Cao ist eine der 5 Gruppen aus Österreich, die für das renommierte Programm New Austrian Sound of Music 2018-2019 in der Kategorie Zeitgenössische Musik ausgewählt wurden.

Aufführungen hat sie bei Ars Electronica Linz, Flux Festival Berlin, Emittermicro Berlin, Strom Festival Köln, Brechtfestival Augsburg, FIME Festival Sao Paulo Brazil, Festival Frischzelle Köln, Kölner Musik Nacht, Hanoi New Music Festival, PhonoFemme Festival Wien, Sonic Territories Wien usw. Ihr Werke erscheinen auf Labels Impakt, Moloko Plus, Flaming Pines, Acefalo Records and Syrphe.

Als Interpretin der Neuen Musik ist sie u.a. als Gastpianistin mit dem Kammerensemble Neue Musik Berlin (KNM Ensemble) beim Ultraschall-Festival, Musica Electronica Nova Wroclaw, usw. aufgetreten. Sie hat viele Erfahrungen gesammelt im Rahmen des Darmstadt Festivals für Neue Musik, Festival Ircam Paris@Manifest, Impuls Graz, Klangspuren, usw

***

Cao Thanh Lan sinh năm 1987 tại Hà Nội, Việt Nam. Cô hiện làm việc trong lĩnh vực âm nhạc thể nghiệm, nghệ thuật sắp đặt âm thanh, trình diễn đa phương tiện và âm nhạc sân khấu mới. Cô được đào tạo thành một nghệ sĩ piano đương đại và cổ điển tại Nhạc viện thành phố Cologne Đức và Brussels vương quốc Bỉ. Tuy nhiên trong thời gian gần đây cô chủ yếu tập trung vào sáng tác và sắp đặt âm thanh, sử dụng và thử nghiệm với các nhạc cụ như bộ tổng hợp và thiết kế âm thanh điện tử (modular synthesizer), các vật dụng đời thường được khuếch đại, các nhạc cụ quen thuộc được biến đổi như prepared piano, nhạc cụ điện tử tự chế, v.v… Trong năm 2018 cô đã được nhận học bổng uy tín Startstipendium từ Bộ Văn hoá và Nghệ thuật Áo.

Hoạt động nghệ thuật chủ yếu ở Berlin, Vienna và Hà Nội trong nhiều dự án độc lập cũng như dự án hợp tác khác nhau và đã từng biểu diễn tại các festival như: Ars Electronica Linz Áo, Emittermicro Berlin, Flux Festival Berlin, Brechtfestival Augsburg Đức, Darmstadt Đức, liên hoan Klangspuren Áo, Liên hoan Manifest tại trung tâm Ircam Paris, liên hoan Impuls Áo, liên hoan âm nhạc thể nghiệm Strom Cologne Đức, liên hoan FIME Sao Paulo Brazil, liên hoan âm nhạc mới Hà Nội v.v… Cùng với nhóm song tấu Siedl/Cao, cô đã lưu diễn và tổ chức hội thảo giảng dạy về âm nhạc đương đại và ngẫu hứng ở nhiều nước châu Âu, Nhật Bản, Brasil, Trung Quốc, Đài Loan, Argentina, Uruguay, Chile, Phần Lan, Úc và Việt Nam. Tác phẩm của cô và nhóm Siedl/Cao đã được phát hành trên các hãng đĩa Impakt Đức, Flaming Pines Anh, Acefalo Records Chile và Syrphe Đức.

Cũng hoạt động trong vài trò nghệ sĩ piano khách mời trong Nhóm nhạc đương đại thính phòng Berlin (KNM Ensemble), cô đã biểu diễn tại Liên hoan âm nhạc đương đại Ultraschall Đức, Musica Electronica Nova Wroclaw Ba Lan, Lễ hội thơ đương đại Berlin, v.v…

 

Advertisement
%d bloggers like this: